ایبوک ریدر یا کتابخوان الکترونیک ویژهی کتابخوانهای حرفهای بوده و دارای جوهر الکترونیکی E Ink میباشد که صفحه نمایش را کاملا شبیه صفحات کاغذ نموده و هیچ آسیبی به چشم وارد نمیکند. قیمت خرید پرینتر چندکاره تبلت ایبوک ریدر گوشی موبایل

ادامه مطلب

قیمت خرید تبلت ایبوک ریدر یا کتابخوان الکترونیک ویژه کتابخوان های حرفه ای بوده و دارای جوهر الکترونیکی E Ink می باشد که صفحه نمایش را کاملا شبیه صفخات کاغذ نموده و هیچ آسیبی به چشم وارد نمی کند.طول شارژ ایبوک dgcatalog.com خرید فروش پرینتر چندکاره تبلت ایبوک

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها